عایق حرارتی کاغذ سرامیکی ( الیاف نسوز سرامیکی ) ، محصولی نوین و انعطاف پذیر در صنعت نسوز بوده که به دلیل استفاده از از مواد اولیه سرامیکی با خلوص بالا توانایی تحمل حرارتی تا 1430 درجه سلسیوس یا 1703 درجه کلوین را دارد.