کاغذ سرامیکی یک ماده نسوز و سبک وزن است که از ترکیبی از الیاف آلومینا و سیلیکا به وجوئ آمده و به یک کاغذ منعطف و یکنواخت تبدیل شده است. توزیع الیاف با پیوند آلی و ضخامت کاغذ فیبر سرامیکی را می توان به شدت کنترل کرد. این انعطاف و خاصیت نسوز بودن آن، باعث شده است که در صنعت های گوناگون به شدت کاربردی و مورد نیاز باشد.